Sitemap
Contact
Links
English
Bouwcollege
 

 

Met ingang van 1 augustus 2016 wordt het College bouw zorginstellingen (Bouwcollege) bij wet opgeheven. De rechtsopvolger van het Bouwcollege is het Ministerie van VWS.

De tot 2010 vastgestelde publicaties (bouwmaatstaven, uitvoeringstoetsen etc.) zijn mogelijk nog te raadplegen via de website van TNO (www.tno.nl)

De ex-werknemers van het Bouwcollege kunnen intranet raadplegen door in te loggen op het Collegeweb.

Laatste nieuwsDe via elektronische weg toegezonden of gepubliceerde gegevens zijn bestemd voor eigen gebruik. Deze gegevens hebben geen formele status en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. College bouw zorginstellingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van deze gegevens. Rechtsgeldig zijn slechts de gegevens die conform het in de Wet toelating zorginstellingen en de Algemene wet bestuursrecht bepaalde bekend zijn gemaakt en medegedeeld.

Ga met al uw vragen over bouw en gezondheidszorg naar Kennisplein
Startpagina
Zorg
Bouwen
Architectuur
Kosten
Tools
Actueel
Inloggen Collegeweb
Aanmelden e–nieuwsbrief